til forskning, medicinal- og hospitalssektor samt industri

Test- og klimakamre anvendes i mange brancher, hvor produkter og uerstattelige prøver opbevares under nøje kontrollerede forhold.

Testkamre – fx til industrien og testinstitutioner, der skal gennemføre produkttest

Klimakamre – fx til medicinal-/pharma og hospitalssektor samt forskning

Produceret på specialmål

Vi har leveret CELLTHERM paneler til klima- og testkamre til en række sager, hvor ikke to sager er ens. Ikke sjældent sker det, at rummene bliver produceret på specialmål tilpasset dimensioner på apparatur eller reoler.

Dialogen starter med en tegning fra kunden. Herefter bliver bolden spillet til producenten CELLTHERM, som råder over et hold kompetente tegnere, som forvandler ideerne til en produktionstegning.

Har du nogle ideer, som endnu ikke har udmøntet sig i en tegning, er vi også åbne for en dialog. Den erfaring vi har samlet gennem årene deler vi gerne ud af.

Specialoverflader på vægge og gulv

Rustfri overflader og specialgulve er ofte i spil. Navnlig hvis der køres med høj luftfugtighed i rummene er rustfri udførelse på gulv og vægge vigtigt. Lakerede overflader vil på sigt kunne ruste. Fortæl os om hvad du skal bruge rummene til, så hjælper vi med at finde en løsning som kan klare dette.

Færdige paneler med udskæringer, så I kan holde fokus på montagen af jeres udstyr

Boringer og/eller udskæringer i vægge for rør og andet udstyr klares fra fabrikken, så alt kommer færdigt lige til at montere. Herved spares kostbar montørtid. 

Døre eller luger?

Som kunde definerer du selv om test-/klimkammeret skal udstyres med mindre inspektionsluger eller døre. Både døre og luger kan laves på specialmål – hvilket er en stor fordel, hvis pladsen i opstillingslokalet er begrænset.

Følg testen fra en rude i døren

Behovet for inspektionsruder i døre/luger er også en mulighed. Herved kan du inspicere processen i rummet uden at åbne døren og dermed ændre testforholdene. Vi har mulighed for at tilbyde en afdækningsklap for lugen, idet nogle forsøg kræver at der i perioder skærmes af for lys.

Tykke paneler til lavtemperaturkamre

Nogle produkter og forsøg kræver meget lave rumtemperaturer (fx -65 eller -80°C). Til disse sager er tykke 150 mm CELLTHERM isoleringspaneler velegnede.

Reoler

Vi fører reoler af det tyske fabrikat HUPFER – disse kan leveres i forskellige udførelser, bl.a. i rustfri stål, samt længder/dybder. I nogle sager er væghængte reoler foreskrevet – denne udfordring kan vi også klare.

Avanceret køleteknik

Kølemontøren står for montage af paneler og den tilhørende teknik, som ligesom panelerne – udvikles specielt fra sag til sag. Teknikken kan programmeres til individuelle døgn- og perioderytmer på parametre som fx lys, temperatur, fugt og lufthastighed. Udstyret sørger naturligvis for logning af alle parametre.

Ring på tlf: 6481 3111. Vi ser frem til at høre om dit næste projekt.

Hvad vores kunder siger

Brug for hjælp? - Få professionel vejledning