Med fokus på fødevaresikkerhed

Det tyske brand MAJA er 1. klasses skælismaskiner. Skælisen produceres på en dybfrossen metalcylinder, som roterer i vand. Dette princip blev udviklet af MAJA og har bevist sit værd i praksis i over 60 år. Det er et enkelt, omkostnings- og servicebesparende produktionsprincip. Maskinerne producerer uafhængig af vandhårdhed, hvorfor et blødgøringsanlæg er overflødigt. 

Se videoen MAJA skælis-rotationsfordamper.

MAJA skælismaskinerne sælges i 130 lande. De er vellidte på grund af kvalitet, betjeningssikkerhed og rengøringsvenlighed.

Der fås mindre skælismaskiner med en kapacitet fra 85 kg. og op til store isværker med kapaciteter helt op til 14.000 kg/døgn.

Optimale hygiejnebetingelser ved fremstilling af skælis til brug i levnedsmiddelområdet – egentlig en selvfølge, eller?

Siden tresserne har producenter af pølser haft tillid til de kølende egenskaber ved skælis. Det gælder også producenter af bagværk, fiskebranchen og supermarkeder. I de seneste år har temaet hygiejnesikkerhed fået stadig større betydning.

Fødevareproducenterne bliver mødt med meget strenge hygiejnekrav og det er forbundet med store tab, hvis fødevaresikkerheden svigter.

Hygiejne ved skælisproduktion er altså ingen luksus, men en nødvendighed!

Skælismaskiner er faktisk ofte i gang i døgnets 24 timer. Herved kommer der med tiden uundgåelig forurening i området for vandførende bygningsdele, helt specielt i fordamperkarret. Disse dele er i konstant kontakt med vand. Organiske mikrobestanddele, som er indeholdt i drikkevandet, kan føre til biofilm. Mineralerne, der er opløst i vandet lagrer sig specielt i kalkholdigt vand og danner næring for kim og bakterier. Ofre efterlader vandet tydelige spor i skælismaskiner efter årelang brug.

Derfor har MAJA udviklet skælismaskiner, der byder på overordentlig høj hygiejnestandard!

MAJA HY-GEN – din garanti for upåklageligt og hygiejnisk skælis

De profesionelle ismaskiner fra MAJA med HY-GEN mærket er sådan konstrueret, at de hurtigt og let kan rengøres og derfor muliggør produktion af skælis under hygiejniske betingelser. ”HY-GEN beskyttet” står for:

 • Rotationsfordamperen kan åbnes uden værktøj, med få håndtag, for rengøring, så den er åben og tilgængelig fra alle sider.
 • Let udtageligt hygiejne-fordamperkar af kunststof.
 • Fordamperkar med rund rengøringsvenlig kontur, kan udskiftes ved behov.
 • Fordamperkar uden fast indbyggede dele, derfor god tilgængelighed for grundig rengøring.
 • Ingen skruer i området for isfremstilling for at undgå smudssamlere.
 • DVGW-kompatibel teknik for vandtilgang og vandafløb for beskyttelse af drikkevandsforsyningen mod rekontaminering fra biofilm og kimdannelse. (DVGW=tysk forening for gas- og vandmestre)
 • Automatisk restvandstømning efter ca. en times maskinstilstand. (Ved alle større modeller tillige automatisk spuling af vandledningen efter 24 timers maskinstilstand).

Kølemanden hjælper dig med valg af model og opstillingssted

Hvis du er i tvivl om hvilken MAJA model, der er den rette til dit behov rådgiver vi gerne. Afhængig af hvor stor en ismængde du har behov for, fås maskinerne med indbygget eller ekstern monteret kompressor. Salg foregår via en lokal køletekniker, som gerne aflægger dig et besøg, hvor han kan se opstillingslokalet og tale med dig om jeres arbejdsgange og afdækker om der er behov for vogne til transport af isen og meget andet.

Tilbehøret – der gør din hverdag lettere

Skælismaskinen eller rotationsfordamperen (modeller for separat monteret kompressor) er essentiel i produktionen af skælis, men for at fuldende løsningen og gøre din hverdag lettere tilbydes et alsidigt tilbehørsprogram:

 • fuldautomatisk selvrengøringssystem (SCS), så du ved tryk på en knap, kan rengøre, afkalke samt reducere kim og bakterier i én arbejdsgang
 • kontrolpanel
 • rengøringskoncentrat
 • skakte
 • fotoceller for skakt
 • konsoller for ophæng
 • understel
 • transportvogne

Læs mere om tilbehøret i produktdetaljer og forhør dig ved specielle behov.

MAJA modeller til brug på havet

MAJA har et alsidigt program til brug til havs på fiskekuttere o.lign. Modeller der kan producere is af havvand eller saltvand. Det er et felt som MAJA har leveret modeller til over hele verden og dermed har stor ekspertise i. Kontakt os gerne for en dialog på tlf: 6481 3111.

Miljøvenlige kølemidler

MAJAs skælismaskiner leveres som standard med R449A (GWP 1397), men det har siden 2008 også været muligt at levere de store modeller forberedt for naturlige kølemidler som ammoniak og CO2. Udviklingen og forskningen i kølemidler er i konstant bevægelse – kontakt os venligst, hvis du har specielle ønsker til et kølemiddel.

Hvad vores kunder siger

Derfor skal du vælge den rette skælismaskine

Førsteklasses fisk fortjener førsteklasses is!

I fiskebutikkerne og på gourmetrestauranterne kræses der for at udvælge sæsonens bedste og mest friske fisk – og råvarer i øvrigt. Det er deri smagsforskellen ligger.
Derfor er det også meget naturligt at du stiller krav til den is, som skal køle dine råvarer.

Skælismaskiner - 28
Skælismaskiner - 30

Indkøb af en skælismaskine er en kompleks beslutning, som kræver detaljerede overvejelser.

Nogle af de spørgsmål, som du kan have undervejs er:

 • Hvilken is og ismaskine er den rette for mig? Brudis eller skælis
 • Hvilke andre kriterier end indkøbsprisen skal jeg have for øje?
  Fx service-setup, drifts- og serviceomkostninger
 • Kan mit personale finde ud af at betjene maskinen?
 • Hvordan rengør vi maskinen, så vi sikrer en altid ren is og en pletfri kontrolrapport fra Fødevarekontrollen?
Skælismaskiner - 32

Ligesom du er råvarespecialist er vi specialist inden for køleudstyr. Du vil præsentere det flotteste udvalg af førsteklasses fisk for dine kunder. Det vil vi gerne hjælpe dig med på den mest indbydende måde – nemlig med skælis. Vi har udvalgt de bedste skælismaskiner til dig:

Skælismaskiner - 34

MAJA skælismaskiner produceret i Tyskland.

De bedste skælismaskiner – det kan enhver jo komme at sige! Vi uddyber her hvorfor og håber du får besvaret alle dine spørgsmål omkring skælismaskiner og ved vejs ende kan erklære dig enig i at MAJA er et godt valg.

Vi starter med et par brugerudtalelser fra dine kolleger i branchen:

Med andre ord er brugerne tilfredse med deres køb af en MAJA maskine af følgende årsager:

A) God service fra forhandleren
B) Driftsikkerhed
C) Langtidsholdbar is
D) Automatisk rengøring for pletfri hygiejne


Lad os gå i dybden med disse punkter:

A) God service - før, under og efter købet

Som nævnt er indkøb af en skælismaskine en stor beslutning, som kræver detaljerede overvejelser. Vi sælger altid via en fagmand, som kan vejlede dig i dit valg af model. I nogle tilfælde er en skælismaskine med indbygget kompressor det rette. I andre sager skal isproduktionsenheden og kompressoren stå hver for sig. Nogle gange placeres isproduktionsmaskinen på loftet og isen ledes via en tragt ned i kølerummet. Hvad der er det rette for dig, hjælper kølemanden gerne med at afdække.
Når du har truffet din beslutning står kølemanden dig bi med montage og installation af skælismaskinen med tilbehør – herunder fx skakt – og evt. trækning af kølerør.
Ligeledes står kølemanden for serviceeftersyn og rykker ud, hvis uheldet er ude og der er driftsstop på isproduktionen.
Med dette koncept er du på intet tidspunkt i processen overladt til dig selv.

Maja skælismaskiner til ethvert behov

Sortimentet af MAJA skælismaskiner omfatter modeller med en ydelse på 85 kg. til 12 ton/døgn. De mindre maskiner kan leveres som kompaktmaskiner, mens de store maskiner installeres med separat køleanlæg.

Skælismaskiner - 39
Skælismaskiner - 41

Se brochure fra producenten (engelsk og tysk version) her: 

På engelsk

På tysk 

Ring endelig, hvis du har brug for en dybdegående snak. Vi henviser gerne til en forhandler i dit nærområde eller til en af dine kolleger i branchen som du kan se en maskine hos.

Skælismaskiner - 30
Skælismaskiner - 45

B) En enkel konstruktion og nem betjening giver driftssikkerhed og lave driftsomkostninger

Jesper fra Haralds Fisk pointerer: ”Maja skælismaskinen fungerer rigtig godt og er meget mere driftssikker, end den maskine jeg havde før. Det var en brudismaskine, hvor sneglen ofte gik i stykker og der var altid bøvl.”

Vi taler ofte med frustrerede indehavere af brudismaskiner, som beklager sig over problemer med fx fremføringssneglen.

Det er derfor vigtigt at du, når du står overfor at skulle vælge mellem en brudismaskine og en skælismaskine – udover på prisen – også kigger på de to maskintypers vidt forskellige konstruktion. Brudismaskiner har mange ømfindtlige dele, hvilket ofte giver en del udgifter til reservedele og udskiftning heraf. Desuden kræver brudismaskiner blødgøringsanlæg.

MAJA skælismaskinerne producerer skælis således: En dybfrossen metalcylinder roterer i vand. Der fryses vand på valsen ved hver omdrejning, og isen bliver skubbet ud som tørfrosne isplader. Dette princip blev udviklet af MAJA og har bevist sin værdi i praksis over seks årtier. Det er enkelt, omkostningsbesparende og yderst servicebesparende.

Men det er ikke kun produktionsprincippet, der er enkelt – skælismaskinerne er nemme at betjene, har en simpel konstruktion – ingen kringel-kroge, hvor skidt kan samle sig. Resultatet er skælismaskiner, der nemt kan adskilles og rengøres.

Ingen yderligere driftsomkostninger med en MAJA skælismaskine

 • Uafhængig af vandhårdhed, derfor er blødgøringsanlæg overflødigt
 • Ingen kalkudskilning som fx ved brudis
 • Høj pålidelighed og ringe vedligeholdelsesomkostninger
Skælismaskiner - 47

Produktion af skælis med MAJA skælis-rotationsfordamper: Enkelt, billigt og pålideligt

Hygiejnisk skælisproduktion: Så nemt kan du rengøre en MAJA skælis-rotationsfordamper

C) Langtidsholdbar is

For nogle er is en religion – nogle vil have brudis andre sværger til skælis, men for Jesper fra Haralds Fisk i København er der ikke længere tvivl.
Han udtaler: ”Skælisen (-7 ºC) holder meget længere, end den brudis (0 ºC) jeg brugte tidligere.”

Skælistemperaturen er ca. -7 ºC. Skælisen har en tør overflade – den fryser ikke sammen. Isen afkøler hurtigt og skånsomt dine råvarer og holder produktet friskt længe. Skælisen smelter langsommere end andre istyper, så isforbruget er mindre. Hvis du anvender skælisen i dine kølediske, så holder den uden problemer hele dagen.

På grund af sine karakteristiske egenskaber er MAJA skælis egnet til mange forskellige formål.

MAJA skælis er ideel for:

 • Køling af fisk og andre friske levnedsmidler i kølediske og på buffeter
 • Køling af fangsten på kuttere
 • Supermarkedsdiske
 • Buffeter
 • Pølsefremstilling i hurtighakkere
 • Dejkøling
 • Kryoterapi
Skælismaskiner - 49
Skælismaskiner - 51

D) Automatisk rengøring – MAJA er skælismaskinen med den glade Smiley!

MAJA skælismaskinerne er HY-GEN mærkedet, hvilket betyder at de er konstrueret, så de hurtigt og let kan rengøres og derfor muliggør produktion af skælis under hygiejniske betingelser. Optimale hygiejnebetingelser til brug i levnedsmiddelområdet er et must. I fødevarebranchen bliver du mødt med meget strenge hygiejnekrav og det er forbundet med store tab, hvis fødevaresikkerheden svigter.

For hygiejnesikkerhed tilbyder MAJA det patenterede fordamper-selvrengøringssystem MAJA-SCS. Den automatiske selvrengøring igangsættes ved et tryk på en knap og sikrer at rengøringen gennemføres regelmæssigt og effektivt uden brug af personaleressourcer. SCS-systemet sikrer rengøringen af alle dele i fordamperen, der kommer i berøring med vand.

Slut med tidskrævende rengøringsprocedurer, som optager personalet tid og måske glipper, når travlheden melder sig. Ét tryk på en knap og rengøringscyklussen igangsættes. Rengøringsmiddel blandes med vand hvorved rengøring, afkalkning og desinficering klares i én arbejdsgang.

Har du tilkøbt et kontrolpanel med timer eller kontrolpanel touch til din skælismaskine kan maskinen indstilles til automatisk at gennemføre rengøringen på forprogrammerede tidspunkter. Det er ganske enkelt smart og unikt for MAJA maskinerne – der findes ikke andre fabrikater på markedet med denne option!

Er du interesseret i at vide mere om MAJA maskinerne så kontakt os nu!

Brug for hjælp? - Få professionel vejledning