Kontrolpaneler, som muliggør timing af isproduktion og rengøring

Hvis du ønsker at kunne gøre andet end at tænde og afbryde ismaskinen via kontrolpanelet er det muligt at tilkøbe et mere avanceret kontrolpanel – enten kontrolpanel med timer eller et touch-panel:

Kontrolpanel med timer

Her kan brugeren forudindstille tidspunkter dels for isproduktion, dels for rengøring hvis SCS-selvrengøring forefindes på maskinen.

Touch-panel

For visse modeller kan også tilvælges et ”touch-panel”, som har følgende fordele:

 • Overskuelig præsentation af drifts- og display elementer
 • Nem betjening
 • Programmering af automatiske start og stop tider
 • Programmering af automatiske rengøringscyklusser
  (kun med MAJA – selvrengøringssystem)
 • Nem og hurtig skift af skærmsproget
 • Visning af yderligere oplysninger
 • Restvandstømning (manuel)
 • Automatisk genstart af maskinen efter strøm- og vandudfald
 • Visualisering hygiejnestatus
 • Test efter manuel rengøring “Alle komponenter igen korrekt placeret”
 • Fejlkodebesked via display
 • Vis fejlhukommelse
 • Tæthedsgrad IP 65

Skakt-systemer

MAJA tilbyder et varieret udvalg af skakt-systemer. Modulopbyggede for individuelle opstillingsmuligheder – lige, i vinkel – med en eller to udløbskanaler. Definer dine ønsker og vi finder en løsning.  I supermarkeder og andre steder, hvor man dagligt anvender kæmpe mængder is, vil det sågar være muligt at få isen transporteret via store flexrør.

Magasiner og vogne for isopbevaring

Det er hårdt og tidskrævende at skovle is, så det gælder om at have en praktisk løsning, hvis ismaskinen er placeret et sted og isen skal bruges decentralt. MAJA tilbyder et udvalg af istransportvogne med kapaciteter fra 50 -185 kg.

I andre sager kan det være hensigtsmæssigt at have et magasin i forbindelse med maskinen. De mindre modeller fås med integreret magasin, men det er også muligt at placere ismaskinen ovenpå et magasin med større kapacitet. Herved kan maskinen producere isen uden for åbningstid, så den er klar eksempelvis om morgenen.

Alsidige hygiejneoptioner for MAJA skælismaskiner

Hvor der anvendes skælis til fremstilling og lagring af levnedsmidler, stilles der automatisk spørgsmål om hygiejne. MAJA skælismaskiner byder på et gennemgribende og sammenhængende hygiejnekoncept.

MAJA tilbyder følgende optioner:

 • UV-sterilisering i vandtilgangen
 • Hygiejnisk maskinkonstruktion
 • Fordamper-selvrengøringssystemer
 • Fuldautomatisk skakt- og magasinsterilisering

Ekstern UV-sterilisering

Hygiejnesikkerheden begynder allerede ved vandtilgangen. For at sikre at der altid anvendes rent vand til isproduktionen, kan der anbringes en UV-reaktor i vandtilgangen for pålidelig sterilisering af vandet. Systemet kommunikerer med isproduktionsenheden og det er muligt at eftermontere UV-reaktor på ældre MAJA maskiner.

Fordamper-selvrengøringssystem MAJA-SCS

For hygiejnesikkerhed tilbyder MAJA det patenterede fordamper-selvrengøringssystem MAJA-SCS, til de skælismaskiner i deres program som er mærket med HY-GEN. Den automatiske selvrengøring igangsættes ved et tryk på en knap og sikrer at rengøringen gennemføres regelmæssigt og effektivt uden brug af personaleressourcer. SCS-systemet sikrer rengøringen af alle dele i fordamperen, der kommer i berøring med vand.
En anden afgørende fordel ved SCS-systemet er, at rengøringen kan gennemføres nemt i de tilfælde, hvor skælismaskinen er placeret under loftet eller højt oppe på en silo. I disse tilfælde vil det være svært at gennemføre en manuel rengøring, hvor adskillelse af maskinen er en nødvendighed.

1 tryk på knappen – 3 funktioner:

 • rengøring
 • afkalkning
 • desinficering

Til rengøring anvendes MAJA’s specialudviklede rengøringsmiddel MAJA-CITROCLEAN. I rengøringscyklusen blandes rengøringsmiddel med vand hvorved rengøring, afkalkning og desinficering klares i en arbejdsgang.

Hvis du til din MAJA skælismaskine tilvælger automatisk rengøring SCS kan du ved hjælp af timer-kontrolpanelet indstille maskinen til med bestemte intervaller at foretage en rengøring, fx om natten når der ikke produceres is. Det er også muligt manuelt at igangsætte en rengøring ved tryk på ON/OFF tasten.

Til MAJA SCS rengøringssystemet fås diverse tilbehørsdele:

 • Vægholder til dunk for rengøringskoncentrat
 • Beskyttelseshus til dunk for rengøringskoncentrat
 • Trykluftkompressor til skakt- og magasindesinficering
 • Vægholder til trykluftkompressor

Brug for hjælp? - Få professionel vejledning