Hvor der anvendes skælis til fremstilling og lagring af levnedsmidler, stilles der automatisk spørgsmål om hygiejne. MAJA skælismaskiner byder på et gennemgribende og sammenhængende hygiejnekoncept.

MAJA tilbyder følgende optioner:

- UV-sterilisering i vandtilgangangen
- Hygiejnisk maskinkonstruktion
- Fordamper-selvrengøringssystemer
- Fuldautomatisk skakt- og magasinsterilisering

Ekstern UV-sterilsering

Hygiejnesikkerheden begynder allerede ved vandtilgangen. For at sikre at der altid anvendes rent vand til isproduktionen, kan der anbringes en UV-reaktor i vandtilgangen for pålidelig sterilisering af vandet. Systemet kommunikerer med isproduktionsenheden og det er muligt at eftermontere UV-reaktor på ældre MAJA maskiner.

Fordamper-selvrengøringssystem MAJA-SCS

For hygiejnesikkerhed tilbyder MAJA det patenterede fordamper-selvrengøringssystem MAJA-SCS, til de skælismaskiner i deres program som er mærket med HY-GEN. Den automatiske selvrengøring igangsættes ved et tryk på en knap og sikrer at rengøringen gennemføres regelmæssigt og effektivt uden brug af personaleressourcer. SCS-systemet sikrer rengøringen af alle dele i fordamperen, der kommer i berøring med vand.

En anden afgørende fordel ved SCS-systemet er, at rengøringen kan gennemføres nemt i de tilfælde, hvor skælismaskinen er placeret under loftet eller højt oppe på en silo. I disse tilfælde vil det være svært at gennemføre en manuel rengøring, hvor adskillelse af maskinen er en nødvendighed.

1 tryk på knappen - 3 funktioner:

- rengøring
- afkalkning
- desinficering

Til rengøring anvendes MAJA’s specialudviklede rengøringsmiddel MAJA-CITROCLEAN. I rengøringscyklusen blandes rengøringsmiddel med vand hvorved rengøring, afkalkning og desinficering klares i en arbejdsgang.

Hvis du til din MAJA skælismaskine tilvælger automatisk rengøring SCS kan du ved hjælp af timer-kontrolpanelet indstille maskinen til med bestemte intervaller at foretage en rengøring, f.eks. om natten når der ikke produceres is. Det er også muligt manuelt at igangsætte en rengøring ved tryk på ON/OFF tasten.

Til MAJA SCS rengøringssystemet fås diverse tilbehørsdele:

- Vægholder til dunk for rengøringskoncentrat
- Beskyttelseshus til dunk for rengøringskoncentrat
- Trykluftkompressor til skakt- og magasindesinficering
- Vægholder til trykluftkompressor

 

Luk menu